GESPREKSBEGELEIDING

Met een goede communicatie staat of valt de hulpverlenende taak van een gezondheidsconsulent.
Om samen te kunnen ontdekken welke factoren het leven van onze cliënt uit balans brengen, is een inzicht nodig in zijn/haar huidige gezondheidstoestand, het achterliggende verhaal en verloop van het klachtenbeeld en vooral in de unieke beleving daarvan. Om een cliënt te kunnen begeleiden naar een betere gezondheid is er een efficiënte uitwisseling van informatie nodig.

Gaandeweg zal het de bedoeling worden om samen met de cliënt te werken in de richting van mogelijkheden die voor gewenste veranderingen kunnen zorgen. Deze uitdagende taak zal slechts tot een goed einde kunnen gebracht worden als de cliënt zich veilig en vertrouwd voelt in de omgang met de gezondheidsconsulent. Het opbouwen van een vertrouwensband die dit mogelijk maakt vergt een integere en respectvolle communicatie.

Onderliggende interne conflicten of conflicten met anderen zijn vaak de oorzaak van emotionele stress. Als deze onopgelost blijven, vergen ze veel energie en kunnen ze zorgen voor het ontstaan van lichamelijke klachten. Bij gespreksbegeleiding wordt communicatie een methodiek. Hoe kan een bewuste en geweldloze communicatie helpen om conflicten op te lossen of er anders mee om te gaan? Hoe kan een helend of metaforisch verhaal een cliënt, rondom de weerstand van de innerlijke criticus, dichter brengen bij onbenutte mogelijkheden en innerlijke kwaliteiten.

In deze cursus komen basisbegrippen van de communicatiewetenschappen aan bod. Communicatieve vaardigheden en technieken die de kwaliteit van de communicatie kunnen dienen worden toegelicht. De link naar termen als bewustzijn, onderbewustzijn, waarneming, interpretatie, projectie, ... wordt gelegd om één en ander binnen een groter kader te plaatsen.

Samengevat heeft een gezondheidsconsulent naast kunde en kennis belangrijke communicatieve vaardigheden nodig om zijn of haar cliënt te kunnen begeleiden. Het kunnen begrijpen en bereiken van de cliënt vraagt een bewuste en vredevolle communicatie. Daar tracht deze cursus een nuttige leidraad voor te zijn. 

DATA:
donderdag 21 en 28 september, 5 en 12 oktober 2017
zaterdag   23 en 30 september, 7 en 14 oktober 2017

DOCENT:
Pieter Van der Stighelen

PRIJS:
280 euro

© Copyright 2017 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media