LEVENSLESSEN

Het spirituele niveau is een uniek kenmerk van de menselijke soort. Geen enkel ander levend wezen in deze fysieke wereld stelt zich vragen over de zin van zijn bestaan. Dit spirituele niveau is tevens het belangrijkste niveau voor de mens. Onze visie op het leven en de zin ervan (spirituele niveau) bepaalt de manier waarop we denken over de dingen (mentale niveau). De manier waarop we denken over de gebeurtenissen in ons leven bepaalt op zijn beurt hoe we emotioneel zullen reageren op deze gebeurtenissen (emotionele niveau). Onze emoties hebben dan weer een belangrijke invloed op het fysieke lichaam (fysieke niveau).

We beginnen de cursus met een antwoord te zoeken op de vragen: wat zoekt de mens in zijn bestaan? Door wat wordt een mens gedreven? Naar welk doel wil een mens zich op weg begeven?

Om onze reis te kunnen starten blijkt zelfkennis noodzakelijk te zijn. De thema’s "ken jezelf" en "het exploreren van je schaduwzijde" staan dan ook vooraan op het programma van de cursus. We gaan verder met de kunst van het jezelf zijn en toch te leven voor het grote geheel.

Op onze levensreis zal de innerlijke, intuïtieve stem onze gids zijn. Daarom overlopen we de procedure voor het contact maken met onze innerlijke stem. We behandelen de thema’s toeval en synchroniciteit en verlangen, begeerte en onthechting. We leren het onderscheid maken tussen de stem van ons hogere zelf en ons lagere zelf (Ego).

Er zal veel aandacht besteed worden aan de tien spelregels van het leven, die het fundament zijn van onze levenshouding en die, indien consequent toegepast, een enorme hulp zullen zijn bij alle aardse problemen en conflicten.

Vervolgens zullen we ons verdiepen in de onderwerpen waarneming en projectie. Mensen zien de werkelijkheid niet zoals ze is, maar zoals ze denken dat ze is. Wie de werkelijkheid kan zien zoals ze is, heeft de verlichting bereikt. We raken hier de essentie van de homeopathie op het hoogste niveau, waar men zegt: ziekte is het verkeerd waarnemen van de realiteit.

Tenslotte verdiepen we ons in de verschillende vormen van liefde en het verschil tussen liefde en verliefdheid. We leren dat het fysiek gestalte geven aan ware liefde, de weg is naar vervulling in het leven. 

DATA SCHOOLJAAR 2018/2019:
donderdag 21 en 28 maart, 4 en 25 april 2019
OF
zaterdag 23 en 30 maart, 6 en 27 april 2019

LESTIJDEN:
van 9.15u tot 16.15u (middagpauze van 12u tot 13.30u)

DOCENT:
Yann De Bruyn

PRIJS:
280 euro

INSCHRIJVEN:
https://inschrijven.levensschool.be/login

© Copyright 2019 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media