OMGAAN MET STERVEN(DEN)

Tijdens deze 3- daagse willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan. Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door de dood. We denken dan bijvoorbeeld aan verlies van werk, van identiteit, van gezondheid, van…
DOEL
• Kennis maken met de nieuwe inzichten betreffende rouw en rouwcultuur;
• Op een ruime manier leren werken met rouw en verlies;
• Specifieke werkvormen ontdekken;
• Zicht krijgen op de eigen rouwgeschiedenis in de invloed op het therapeutisch werk.
DEELTHEMA’S EN WERKVORMEN
Doorheen deze 3 - daagse besteden we aandacht aan volgende thema’s:
• Integratieve rouw- en verliesbegeleiding
• Grondhouding van de gezondheidsconsulent
• Rouw en verlies een nieuwe visie : het duale procesmodel
• Rouw bij volwassenen, mannelijke en vrouwelijke rouw
• Belang van veerkracht bij hebt omgaan met rouw en verlies
• Verlies en emoties
• Rouw / verlies en hechting
• Rouw in verschillende religies
• Rouw bij kinderen en ouderen
• Niet erkende vormen van rouw en verlies
• Verliessituaties anders dan door de dood
• Oefenen van concrete methodieken zoals stoelenwerk, schrijfopdrachten, creatieve werkvormen, sprookjes en verhalen, systemische inzichten, verliesladder, verliesgeschiedenis, …
METHODE
Theorie, groepsgesprekken en praktisch technisch trainen.
Uitnodiging tot het kijken naar de eigen verliesgeschiedenis in functie van het begeleiden van mensen met een verlieservaring. Mogelijkheid tot het inbrengen van eigen praktijkervaringen.

© Copyright 2018 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media