FILOSOFIE

De natuurfilosofie is het fundament waarop een gezonde, natuurlijke levenswijze gebaseerd is. Ook de natuurvoedingsleer en de natuurgeneeswijzen zijn geworteld in de natuurfilosofie.

De natuur levert ons gezonde voedingsmiddelen en een heel arsenaal kruiden en andere gezondheidsbevorderende producten. In de natuur voelen we ons thuis, we komen er spontaan tot rust.

We zullen in deze filosofiecursus dan ook vooral het accent leggen op de natuurfilosofie, waarin de onverbrekelijke band tussen mens en natuur centraal staat.
Zich verbonden voelen met de natuur en al wat leeft bevordert ons geluk en onze gezondheid.

We zullen ook ingaan op de basisfilosofie van de natuurgeneeswijzen. De beroemde arts Hippocrates benaderde zijn patiënten al vanuit deze filosofie. Van hem leerden we de volgende principes:

  • Alleen de natuur geneest
  • Maak van uw voedsel uw medicijn
  • Behandel de zieke in plaats van zijn ziekte

Wie de natuurfilosofie begrepen heeft, beseft dat de menselijke samenleving moet evolueren naar een samenleving waarin economische belangen ondergeschikt zijn aan ecologische belangen. Elk mens zal zijn bijdrage moeten leveren om ons leefmilieu te beschermen. Als we daar niet in slagen, zou de menselijke soort in de toekomst wel eens met uitsterven bedreigd kunnen worden. 

DATUM:
donderdag  13 maart 2025
OF
zaterdag 15 maart 2025

Je kiest voor één van beide lesdagen, dus donderdag of zaterdag.

Je kunt de les ook digitaal, op eigen tempo  volgen. Stuur na je inschrijving een mail naar info@levensschool.be en ontvang de link naar de les zodat je kunt starten wanneer je wenst. je ontvangt dan ook info over het cursusboek.

DOCENTE: Ria Anne Simoens

PRIJS:
105 euro

INSCHRIJVEN: 
https://inschrijven.levensschool.be/login

Afbeeldingen: 
© Copyright 2024 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media