Veel gestelde vragen

Hoe lang bestaat De Levensschool al?
De Levensschool werd opgericht in 2005 en biedt sindsdien de opleidingen tot gezondheidsconsulent (4 jaar) en (orthomoleculair) voedingscoach (2 jaar), cursussen & jaartrajecten in de natuurlijke gezondheidszorg.

Wat is het rekeningnummer van De Levensschool:
BE66 0689 0801 8643

Wat zijn de lestijden?
9.30u tot 12.15u (pauze van 10.45 tot 11.00u)
13.15u tot 16.00u (pauze van 14.30u tot 14.45u)

Is er les tijdens schoolvakanties?
Neen, wij volgen de reguliere schoolkalender, tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, tenzij uitzonderlijk een cursus of workshop die dan buiten het gewone lesprogramma georganiseerd wordt.

Wat zijn de openingsuren van het secretariaat?
Tijdens lesdagen is op school (abdij Tongerlo) het secretariaat geopend voor aankoop van schoolboeken van 8.45u tot 9.15u en van 16.15u tot 16.45u. Het hoofdsecretariaat is per mail (info@levensschool.be) of telefonisch (011/601675) bereikbaar en is gezeteld in Houthalen. De openingsuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u.

Worden de lessen ook elders gegeven?
Neen, de lessen worden gegeven in de abdij van Tongerlo (Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo (Westerlo) en via Zoom (live webinars).

Is het mogelijk om de opleiding op basis van thuisstudie te volgen?
Het is mogelijk om een deel van de lessen online te volgen. Dit geldt niet voor de praktijkvakken zoals massage en voetreflexologie.

Is er een maximum aantal deelnemers per schooljaar?
Er is een maximum aantal deelnemers van 45 per groep (donderdag/zaterdag). Tijdig inschrijven is dus steeds noodzakelijk.

Is er aanwezigheidsplicht?
Voor de theorievakken is er geen aanwezigheidsplicht. Voor de toepassingsvakken (relaxatie-meditatie, beweging&lichaamsbewustzijn, kruidenleer, massage en voetreflexologie) is een aanwezigheidsplicht van mimimaal 80% verplicht om deel te kunnen nemen aan het examen.
Let op: als er bij verdediging van je eindwerk of toetreding van de beroepsvereniging twijfels ontstaan over je parate kennis of vaardigheden kunnen je resultaten en aanwezigheden worden opgevraagd en meegenomen worden in de eindbeslissing, zodat het dus van invloed kan zijn op het al dan niet behalen van je diploma of toetreden tot de beroepsvereniging.

Is het mogelijk om een keer van lesdag te wisselen?
Als je bent ingeschreven op donderdag en om welke reden ook ben je een keer verhinderd, dan kun je die week op zaterdag de les volgen (en omgekeerd). Bedoeling is dat dit om incidentele gelegenheden gaat, die ook steeds gemeld worden op voorhand, en dat er niet willekeurig geswitched wordt van lesdag. Voor een definitieve wissel van lesdag is een schriftelijke goedkeuring van de school vereist. De toegang tot de les mag geweigerd worden wanneer je zonder deze goedkeuring toch regelmatig in de andere groep de les volgt.

Hoe wordt er geëxamineerd?
In principe wordt elke module afgesloten met een schriftelijk (theorie-)examen. Voor praktijklessen worden tevens praktijkexamens afgenomen. De docent kan ook beslissen om het examen te vervangen door een (thuis-)opdracht. Dit zal steeds tijdig in de lessen worden gecommuniceerd.

Is er examenplicht?
Als je geen beroepsambities hebt en er de voorkeur aan geeft geen examens af te leggen is dit niet verplicht. Vanzelfsprekend krijg je enkel een diploma wanneer je alle examens met goed gevolg hebt afgelegd, stages doorloopt en een eindwerk voor de jury brengt.

Kan ik een examen inhalen dat ik niet heb afgelegd/waarvoor ik niet geslaagd ben?
Indien je om welke reden dan ook een examen niet hebt kunnen afleggen of wanneer je een onvoldoende cijfer hebt voor een afgelegd examen zijn er per schooljaar vier gelegenheden om dit in te halen: de tweede donderdag en zaterdag van elk nieuw schooljaar en de eerste donderdag en zaterdag na het krokusverlof (telkens na de les om 16.15u). Indien je een tweede keer een onvoldoende resultaat behaalt volg je de lessen opnieuw.

Hoeveel tijd heb ik na het volgen van de lessen om eindwerk en stages af te ronden?
Tot vijf jaar na het volgen van de lessen kun je nog stage doorlopen en je eindwerk indienen.

Krijgen studenten de kans om de lessen te evalueren?
Ja, na elk vak worden de lessen door de studenten schriftelijk geëvalueerd om de kwaliteit van de lessen en het didactisch materiaal op te volgen en te optimaliseren. Studenten die de tweejarige opleiding tot voedingsconsulent/de vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent volgen evalueren daarenboven ook aan het einde van het schooljaar het gehele programma van dat schooljaar. Ook is er altijd de mogelijkheid om dit mondeling of schriftelijk te communiceren door contact te nemen met het secretariaat (telefonisch of per mail).

Wanneer moet ik mijn lesgeld betalen?
Het lesgeld voor de jaartrajecten en voor de opleidingen wordt vóór 15 september voldaan. Op aanvraag en in overleg met het secretariaat kan gespreide betaling worden toegestaan, zie hiervoor onder de vraag "is gespreide betaling toegestaan" voor de voorwaarden.

Welke zijn de annuleringsvoorwaarden?
Als je inschrijft voor een jaartraject/de opleiding tot gezondheidsconsulent of orthomoleculair voedingscoach en je beslist toch om niet te starten met de lessen, dan ontvang je bij annulering voor 15 augustus het betaalde voorschot minus 100 Euro administratiekosten terug. Bij annulering na 15 augustus wordt er geen terugbetaling van (een deel van) het voorschot gedaan. Bij inschrijving onderteken je het inschrijfformulier waarop deze voorwaarde geformuleerd is zodat ze niet ter discussie kan gesteld worden.

Wanneer je tijdens het volgen van de opleiding wilt annuleren: als je vóór 31 december schriftelijk annuleert ontvang je een tegoed voor de helft van het betaalde lesgeld, waarmee je nog een jaar lesgeld voor cursussen kunt betalen. 

Als je inschrijft voor een korte cursus: annuleer je je inschrijving na betaling dan wordt bij annulering tot een week voor aanvang van de lessen de helft van het lesgeld terugbetaald. Annuleer je binnen een week voor aanvang van de lessen of na de start ervan, dan wordt er geen lesgeld terugbetaald. 

Kan De Levensschool vzw beslissen om een cursus of opleidingsjaar te annuleren?
Ja, bij onvoldoende inschrijvingen kan De Levensschool beslissen om een schooljaar of cursus niet door te laten gaan. De student heeft dan de keuze om een andere volgorde van jaartrajecten te kiezen of om de lessen digitaal te volgen. Indien dit niet gewenst is wordt het betaalde lesgeld terugbetaald.

Schrijf ik elk jaar opnieuw in voor het volgende jaar/hoe meld ik me af voor een volgend jaar
Ja, je schrijft jaarlijks ZELF opnieuw in voor een volgend jaar van de opleiding, via de inschrijfapplicatie op de homepagina. 
Inschrijving gebeurt bij voorkeur vóór 15 juli; bij inschrijving na deze termijn kan De Levensschool niet garanderen dat de boeken tijdig beschikbaar zijn.

Is het beroep van gezondheidsconsulent erkend in België?
Gezondheidsconsulenten die afstuderen aan De Levensschool worden lid van de beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders. 

De vereniging voor gezondheidsbegeleiders werd opgericht in 1993 en werd door de Raad van State als beroepsvereniging erkend in het jaar 2003. De beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders voldoet ook aan de voorwaarden van de wet van 4 juli 2001.

Voor meer informatie over de beroepsvereniging: https://www.gezondheidsbegeleiders.be

Het leerprogramma voor de opleidingen aan De Levensschool werd opgesteld in samenspraak met de toetredingscommissie van de beroepsvereniging. De VGB waakt tevens over de kwaliteit van de opleiding aan De Levensschool en heeft de meerderheid in de jury bij de eindwerkverdediging aan het einde van de opleiding. Hierdoor zijn onze studenten optimaal voorbereid om toe te treden tot deze beroepsvereniging en kunnen ze volledig legaal hun beroep beoefenen.

Wat is het verschil tussen een gezondheidsconsulent, een gezondheidsbegeleider, een gezondheidstherapeut of een gezondheidscoach?
De erkende beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders staat open voor iedereen die in de sector van de natuurlijke gezondheidszorg werkzaam wil zijn, ongeacht met welke titel men naar buiten wenst te treden. Men mag zich dus noemen zoals men zelf wil (gezondheidsconsulent, gezondheidsbegeleider, health coach, enz…).

Om lid te kunnen worden moet men natuurlijk wel voldoen aan de toetredingsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat men een opleiding moet gevolgd hebben van minimaal 800 contacturen, verder moet men 200 uren stage doorlopen.

De beroepsvereniging adviseert aan haar leden om liever niet de titel gezondheidstherapeut te gebruiken omdat de term ‘therapeut'  wettelijk gezien niet correct is binnen de complementaire gezondheidszorg.

Hoe kan het dan, dat er in België ook opleidingen tot gezondheidsconsulent bestaan van slechts 300 uren en zelfs éénjarige opleidingen van 100 of 200 uren?
Deze korte opleidingen vallen onder de sector  “wellness”. Dit heeft in feite niets te maken met gezondheidszorg en het is bij deze opleidingen eigenlijk misleidend om te spreken van een opleiding tot gezondheidsconsulent. Op De Levensschool worden deze korte opleidingen ook aangeboden, maar wij spreken dan van de opleiding tot wellnesscoach of wellnessconsulent, dat is hier correct.

De sector wellness valt niet onder het ministerie van volksgezondheid maar onder het ministerie van economie. Aansluiten bij een erkende beroepsvereniging is niet verplicht als men zijn beroep wil gaan beoefenen. 

Binnen de wellnesssector zijn er geen strenge normen en kan een korte opleiding volstaan. 

Het is wel belangrijk dat studenten die zich inschrijven voor een opleiding in de welnesssector dat ze weten dat ze nergens mogen beweren dat hun handelingen een gezondheidsbevorderend effect hebben. 

Welke methoden past een gezondheidsconsulent toe in zijn/haar praktijk?
Een gezondheidsconsulent is een beoefenaar van de natuurlijke gezondheidszorg. Dit wil zeggen dat men steeds probeert om met natuurlijke methoden of middelen het zelfherstellend mechanisme, dat in ieder mens aanwezig is, te versterken.

Gedurende de opleiding wordt men gevormd tot professioneel hulpverlener in de natuurlijke gezondheidszorg.
Er wordt een stevig fundament gelegd van algemene vakken zoals anatomie, pathologie, psychologie, filosofie, wetgeving enz.

Op dit stevig fundament, waarin men inzicht krijgt in het wezen van de mens, wordt verder gebouwd door het aanleren van de zeven belangrijkste methoden die binnen de natuurlijke gezondheidszorg worden toegepast.

Na de vierjarige opleiding aan De Levensschool is een gezondheidsconsulent volledig klaar om
de volgende methoden in de praktijk toe te passen:

  •     Gespreksbegeleiding
  •     Relaxatie-meditatie
  •     Voedingsadviezen (voeding en voedingssupplementen)
  •     Kruidenadviezen
  •     Bachbloesemadviezen
  •     Voetzoolreflexzonemassage
  •     Diverse revitaliserende en ontspannende lichaamsmassages
  •     Begeleiden van zuiveringskuren

Is bij het volgen van verschillende aparte cursussen de volgorde van belang?
In principe kun je alle vakken apart volgen, de volgorde is daarbij niet van belang, hoewel er voor enkele cursussen een specifieke voorkennis vereist is. We raden het in elk geval aan om altijd te starten met de cursus `inzicht in ziekte en gezondheid/inzicht in het mensbeeld` aangezien deze driedaagse cursus als een rode draad doorheen onze opleiding (en dus alle aparte modules) loopt.

Voor de cursus orthomoleculaire leer is voorkennis van anatomie vereist en voor de cursus massage voorkennis van de anatomie van de botten en spieren. 
Gewenste voorkennis betekent niet dat je deze verplicht aan De Levensschool opdoet. Eerder gevolgde opleidingen/cursussen volstaan zeker.

Bij het volgen van verschillende jaartrajecten om een diploma te behalen is het aangeraden om steeds te starten met het basisjaar natuurlijke gezondheidszorg en daarna een jaartraject naar keuze (orthomoleculaire voedingscoach of bodycoach of lifecoach. Deze vier trajecten samen vormen de vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent.

Is het mogelijk om vrijstellingen te bekomen?
Indien je inschrijft voor een opleiding of jaartraject en je wilt voor een bepaald vak vrijstelling aanvragen omdat je de leerstof in eerder gevolgde opleidingen/cursussen gezien hebt kun je inderdaad vrijstelling aanvragen. Je stuurt de aanvraag samen met een kopie van je diploma per mail of post naar ons toe, waarna het ter beoordeling aan de raad van bestuur wordt voorgelegd. Zij beslissen of je in aanmerking komt voor de gevraagde vrijstelling. Vrijstelling betekent geen verminderd lesgeld, je bent dan ook altijd vrij om de lessen desgewenst te komen volgen bij wijze van opfrissing.

Kan ik eerst aparte cursussen of modules volgen en later inschrijven voor de hele opleiding en vrijstellingen bekomen?
Inderdaad kun je eerst een enkele cursus of jaartraject volgen en dan besluiten om verder de opleiding te vervolledigen. Wanneer je later inschrijft voor de gehele opleiding krijg je vrijstelling voor de gevolgde lessen (en wordt uiteraard wél het lesgeld verrekend!).

Krijg ik na het volgen van een losse cursus of module een attest?
Ja, na het volgen van een één of meerdere cursussen kun je via je persoonlijk account een attest downloaden als bewijs van het volgen van de lessen. Indien je ook een examen hebt afgelegd wordt kun je een vormingsattest downloaden. Enkel het afronden van de twee- of vierjarige opleiding geeft recht op een diploma.

Wat zijn de voorwaarden voor het behalen van een diploma?
Voor het diploma van gezondheidsconsulent heb je alle vakken van de vierjarige opleiding met goed gevolg afgerond (geslaagd voor alle vakken en een minimale aanwezigheid van 80% voor de toepassingsvakken kruidenleer, voetreflexologie, massage en relaxatie-meditatie). Voor het diploma van voedingsconsulent heb je de eerste twee jaren van het vierjarige programma met goed gevolg afgerond (geslaagd voor alle vakken en een minimale aanwezigheid van 80% voor het vak relaxatie-meditatie). Voor het diploma van gezondheidsconsulent doorloop je 200 uren geldige stage* en voor het diploma van voedingsconsulent 100 uren. Voor beide opleidingen schrijf je een eindwerk waarvoor je geslaagd bent als je dit succesvol hebt verdedigd voor de jury.  Je moet op alle onderdelen geslaagd zijn om het diploma te kunnen krijgen.
*Geldige stage wil zeggen: voldoende aantal uren, stagedossier is conform richtlijnen die je tijdens de opleiding ontvangt.

Kan de school weigeren in bepaalde gevallen om een diploma uit te reiken?
Ja. De Levensschool vzw heeft het recht om te weigeren een diploma uit te reiken aan een student die ernstige overtredingen begaat ten opzichte van de deontologische code die wordt besproken in het eerste jaar van de opleiding. Ook wanneer ernstige inbreuken worden vastgelegd met betrekking tot examens, stages of eindwerk kan  de school weigeren een diploma uit te reiken. 

Is het mogelijk om het lesgeld gespreid te betalen?
Voor korte cursussen wordt het lesgeld altijd ineens betaald en is gespreide betaling niet mogelijk.
Bij inschrijving voor een jaartraject is gespreide betaling mogelijk, maar enkel na onderling overleg met het secretariaat. Het is geen vanzelfsprekend recht; De Levensschool behoudt het recht om gespreide betaling niet toe te staan. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken omtrent gespreide betaling kan De Levensschool besluiten om niet langer de gespreide betaling toe te staan en om de inschrijving te annuleren. 

Kunnen cursusboeken apart worden aangekocht?
Cursusboeken worden jaarlijks in kleine oplagen gedrukt, enkel voor studenten. Dit wordt gedaan zodat de docenten jaarlijks hun eigen lesmateriaal kunnen aanpassen/updaten zodat de studenten steeds over de meest recente informatie beschikken. Cursusboeken zijn dan ook enkel verkrijgbaar voor ingeschreven studenten en worden niet verkocht aan derden.

Wanneer en waar kan ik mijn eindwerk na ter afronding van de opleiding indienen?
Voor 1 mei en voor 15 augustus worden eindwerken ingediend bij De Levensschool vzw, Rafnusstraat 38, 3530 Houthalen. Eind juni en eind september vindt de eindwerkverdediging voor de jury plaats.

Word je zonder meer toegelaten tot de opleiding of cursussen?
Neen. De Levensschool vzw heeft het recht om een kandidaat student niet toe te laten tot een opleiding of cursus.
 

 

© Copyright 2024 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media