OPLEIDING ORTHOMOLECULAIR VOEDINGSCOACH

In deze tijd waarin iedereen zich er stilaan van bewust wordt dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan het algeheel welbevinden, is er een groot aanbod aan cursussen ontstaan op het vlak van leefstijl, wellness, coaching, enz... Er bestaat de laatste jaren een enorme variëteit aan vooral korte cursussen, er is voor elk wat wils. 

Dit toenemende bewustzijn heeft als gevolg dat er ook een groeiende behoefte is aan professioneel geschoolde en gediplomeerde hulpverleners die deze verandering in leefstijl en preventief zorgdragen voor de eigen gezondheid met de nodige kennis en kunde kunnen begeleiden.

Om anderen op verantwoorde en professionele wijze te kunnen coachen is een degelijke opleiding essentieel.
 

Om het diploma van orthomoleculair voedingscoach te behalen volg je de volgende twee jaartrajecten:

Wijzigingen in het programma voorbehouden

Na het afronden van deze twee jaren, het doorlopen van stages en succesvol voordragen van een eindwerk voor de jury kun je het diploma van orthomoleculair voedingscoach behalen.

Als je na afronding hiervan besluit om de vierjarige opleiding te volgen dan kan dat door de volgende twee jaartrajecten te volgen (zie programma opleiding gezondheidsconsulent).

De orthomoleculair voedingscoach heeft niet het doel om medische handelingen te vervangen of te ontraden. Hij streeft naar een goede samenwerking met regulier geschoolde hulpverleners om zo te komen tot een integrale gezondheidszorg waar het beste van beide werelden gecombineerd wordt. Het accent ligt vooral op preventie en verder wordt er vooral complementair gewerkt.

De Levensschool vzw biedt al sinds 2005 de tweejarige opleiding tot (orthomoleculair) voedingsconsulent aan en beschikt dus ruimschoots over de nodige expertise. 

Aansluiting bij de beroepsvereniging

Het leerprogramma voor de opleiding tot orthomoleculair voedingscoach aan De Levensschool werd opgesteld in samenspraak met de toetredingscommissie van de beroepsvereniging voor gezondheidsbegeleiders VGB. Hierdoor zijn onze gezondheidsconsulenten optimaal voorbereid om toe te treden tot deze beroepsvereniging. De beroepsvereniging waakt over de kwaliteit van de opleiding aan De Levensschool en heeft de meerderheid in de jury bij de eindwerkverdediging aan het eind van de opleiding. De beroepsvereniging werd opgericht in 1993 en verkreeg in 2003 (als eerste beroepsvereniging voor beoefenaars van de natuurlijke gezondheidszorg) het statuut van wettig erkende beroepsvereniging bij de Raad van State.

Testimonials

Enkele getuigenissen van afgestudeerden die het beroep van voedings-/gezondheidsconsulent uitoefenen:

Fabienne Custers
Hilde Buts
Ludo Slaets & Lin Heymans
Liesbeth Leysen
Hanne Laenen

Lees meer getuigenissen...

Studiekosten

De Levensschool is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet-gesubsidieerde onderwijsinstelling. Ze is voor haar werking volledig afhankelijk van het lesgeld. De studiekosten zijn zo laag mogelijk gehouden. Toch hebben hebben we bewust gekozen voor kwaliteit; we zijn van mening dat enkel kwalitatieve opleidingen op termijn overeind zullen blijven. 
 1. Lesgeld: totaal € 2229 per schooljaar (ca € 79 per lesdag). Hierbij is de verzekering inbegrepen. Hiervan wordt bij inschrijving minimaal € 500 voldaan; de rest wordt vóór 15 september betaald door storting op rekeningnummer BE66 0689 0801 8643 van De Levensschool vzw, met de gestructureerde mededeling die je ontvangt bij inschrijving.
  Bij inschrijving NA 15 september wordt er niet meer gewerkt met een voorschot maar wordt het lesgeld direct volledig betaald.
  Betaling in termijnen is enkel mogelijk in overleg met het secretariaat.

 2. Studieboeken zijn niet inbegrepen. Hiervoor dient gemiddeld € 250 per schooljaar te worden voorzien.

Gespreide betalingen zijn mogelijk na overleg met het secretariaat.

Praktische gegevens opleiding orthomoleculair voedingscoach

 • Eén lesdag per week (telkens 09.30u 16.00u).

 • Duur opleiding: twee jaar.

 • Evaluatie: ieder vak wordt door de docent beoordeeld aan de hand van toetsen, opdrachten of praktijkproeven. Wie de opleiding enkel volgt uit persoonlijke interesse, is niet verplicht aan de toetsen deel te nemen.

 • Inschrijving: online, via de website.

 • Lesgeld: € 2229 euro per schooljaar.

 • De inschrijving is definitief na online-inschrijving en de vooruitbetaling van € 500.

 • Leslocatie: Abdij van Tongerlo, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.

 • Hoofdsecretariaat en maatschappelijke zetel van De Levensschool vzw:
  Rafnusstraat 38
  3530 Houthalen
  011/60 16 75
  info@levensschool.be

 

Video: 
Afbeeldingen: 
© Copyright 2024 De Levensschool - Alle rechten voorbehouden - Website door RSJ Media